Poslovni načrt podjetja: zlati ključ za pridobitev subvencije

Poslovni načrt podjetja: zlati ključ za pridobitev subvencije

03. 05. 2016

4 0
Koristnost članka
4 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Data d.o.o., 4. 4. 2016, http://data.si/, Avtor: mag. Dario Berginc, Data d. o. o.

Poslovni načrt podjetja in vloga za pridobitev subvencije sta neločljivo povezana. Večina razpisov za subvencije pri prijavi pogojuje predstavitev projekta, tako z vsebinskega kot tudi finančnega vidika. Slednje najbolje opredelimo v poslovnem načrtu, ki predstavlja sistematično celoto, hkrati pa ga lahko prilagodimo prav vsakemu projektu in razpisu. Nekateri razpisi že samo razpisno vlogo sestavijo v obliki poslovnega načrta. Pri drugih (npr. razpisih Slovenskega podjetniškega sklada) se lahko poslovni načrt podjetja priloži poleg razpisne vloge kot priloga.

Prava pot do subvencije

Profesionalno izdelan poslovni načrt podjetja, ki projekt na najboljši možni način poveže s kriteriji razpisa, ima navadno največjo zaslugo za pridobitev subvencije. Ocenjevalna komisija navadno nima časa preverjati ne podjetnika ne poslovne ideje. Preverjajo lahko le fizične dokaze, papirje, ki so jih dobili na mizo. To pa je poslovni načrt z različnimi prilogami, ki so lahko podatki o izdelku, pogodbe, reference, priznanja. Zgolj preko tega nas komisije ocenjujejo. Zato je – če želimo biti uspešni pri pridobitvi subvencije – še bolj pomembno, da je v poslovnem načrtu zapisano vse, kar komisija potrebuje za ocenitev naše vloge.

Poslovni načrt podjetja prilagodimo razpisu

Veliko napako lahko naredimo, če v poslovnem načrtu niso poudarjeni bistveni elementi, ki so pomembni za razpis. Če je v klasičnem poslovnem načrtu potrebno natančno opisati izdelek, kupce, konkurenco, finančne projekcije, ekipo in reference, je pri prijavi na razpis nekoliko večji fokus na povezavi naše projektne ideje s cilji in pričakovanimi rezultati razpisa.

Le-ti so lahko povečanje prodaje, vstop na tuje trge, zaposlovanje kadrov, višja vlaganja v raziskave in razvoj ali zmanjšanje vpliva na okolje. Pomembno je vse, kjer lahko argumentiramo in dokažemo, da lahko cilje naše projektne ideje povežemo s cilji razpisa. Na ta način ocenjevalcem damo jasno vedeti, da je naš projekt smiselno podpreti, saj bo pozitivno prispeval k ciljem razpisa. S tem pa se naše možnosti za pridobitev subvencije znatno povečajo.

Oddajte atraktiven poslovni načrt

Poslovni načrt je lahko zelo dolgovezno, dolgočasno in mučno orodje za ocenjevalno komisijo, če ni atraktiven. Dolgočasni tekst je potrebno razbiti s tabelami, grafi, slikami in barvami. Z njimi izpostavimo tiste podatke, za katere želimo, da jih ocenjevalna komisija takoj opazi. Seveda pa s tem ne smemo pretiravati – preveč izpostavljenih stvari zna tudi zamegliti bistvo. Zato tudi tukaj velja pravilo srednje poti.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj