Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011

17. 08. 2010

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011 v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 66, Datum: 13.8.2010, Stran: 2146

Predmet razpisa: Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo nosilci enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravne lokalne skupnosti od šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka izobraževanja na isti stopnji, vendar najdlje do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015.

Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo delodajalcem v regijah zagotovilo ustrezne kvalificirane kadre za prenos novih znanj in tehnologij v smeri pospešitve razvoja produktov in storitev. Prav tako so predmet sofinanciranja stroški upravičenca za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis lahko kandidirajo prijavitelji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:

– so subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni,

– so pravne osebe, na katere je bila prenesena obveznost izvajanja regijskih štipendijskih shem

– so samoupravne lokalne skupnosti.

Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Višina sredstev znaša 5.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok za oddajo vlog je 27.8.2010.

Dodatne informacije: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Kontaktna oseba: Dušan Mikuž, Tel: (01) 434-10-99, E-mail: dusan.mikuz@sklad-kadri.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu: www.sklad-kadri.si ter na sedežu Sklada, Dunajska 22, Ljubljana, vsak delovni dan, v času uradnih ur.

Več: www.sklad-kadri.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj