Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem za izvajanje gostinske dejavnosti za zaprte osebe in njihove obiskovalce - Dob pri Mirni

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem za izvajanje gostinske dejavnosti za zaprte osebe in njihove obiskovalce - Dob pri Mirni

03. 05. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 29. 4. 2016, Stran: 1004

Predmet javnega zbiranja: Predmet najema je poslovni prostor za izvajanje gostinske dejavnosti za zaprte osebe in njihove obiskovalce v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna. Poslovni prostor, v izmeri 118,03 m2 se nahaja v delu stavbe št. 17, na zemljišču par. št. 2533/9, k.o. Straža.

Najemnik je dolžan:

  • prostor sam opremiti na lastne stroške in z opremo, ki mu omogoča normalno oskrbovanje in delovanje trgovine (police, pulti, hladilnik, blagajna itd.),
  • poskrbeti za vzdrževanje ustrezne higiene prostora,
  • odpravljati pomanjkljivosti, kot je menjava žarnice, higiensko beljenje, zamenjava stekel, če jih razbije sam ipd.,
  • upoštevati obveznosti iz naslova sanitarno higienskih normativov in obveznosti iz naslova varstva pri delu ter poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami s področja gostinskega poslovanja in drugimi predpisi,
  • spoštovati vse pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji glede obratovalnega časa, dovoljenih in nedovoljenih prodajnih artiklov ter druge pogoje.

Naročnik bo neopremljen prostor oddal najugodnejšemu ponudniku s pogodbo. Višina mesečne najemnine je 65,00 € in vključuje obratovalne stroške.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo lahko predložijo s.p., fizične in pravne osebe.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Rok: Ponudba mora prispeti najkasneje do 16. 5. 2016, do 8. ure.

Dodatne informacije: Ponudniki si lahko poslovni prostor, ki se oddaja v najem, ogledajo po predhodni najavi. Za ogled poslovnega prostora in podrobnejše informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb so dostopni v času delavnika, med 8. in 14. uro po telefonu: (07) 346-66-06, kontaktna oseba: Suzana Kolenc.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim ponudnikom dostopna na spletni strani MP.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj