Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2016

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2016

22. 04. 2016

Objavljeno: Občina Kozje, 15. 2. 2016, http://www.kozje.si/

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2016.

Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:

  • pospeševanje odpiranja novih delovnih mest,
  • promocija izdelkov in storitev in svetovalne storitve.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:

  • samostojni podjetniki,
  • mala  podjetja,
  • občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
  • podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.

Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v likvidacijskem postopku.

Vrednost razpisa: Skupna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2016 znaša 10.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Kozje

Rok: Rok za prijavo je najkasneje do 31. 10. 2016.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinski upravi, kontaktna oseba: Andreja Reher, Tel: 800-14-14.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na občinski upravi občine ter na spletni strani občine: www.kozje.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj