Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2016

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2016

22. 04. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 22. 4. 2016, Stran: 932

Predmet razpisa: Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Sberbank d.d., Delavska hranilnica d.d. in Hranilnica LON d.d.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah. Garancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja (z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, zadruge, socialna podjetja in društva), ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

Višina garancijsko-posojilnega potenciala GSD:

RC NM v letu 2016 razpisuje:

  • dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 4.514.700,00 EUR
  • garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 2.257.350,00 EUR

namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih podjetij.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto, d.o.o.

Rok: Razpis je odprt do 31. 3. 2017.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev garancije je razvidna iz Obrazca 1 - Vloga, ki ga lahko upravičenci dobijo na naslednjih mestih:

  • v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, Kontaktna oseba: Miljana Balaban, Tel: (07) 33-72-987,
  • v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, Kočevje, Tel: (01) 89-50-610,
  • na spletni strani: http://www.rc-nm.si/ (pod rubriko razpisi).

Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo upravičenci na zgoraj omenjenih mestih.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj