Druga sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017

Druga sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017

19. 04. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 15. 4. 2016, Stran: 853

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja drugo spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21/16, z dne 18. 3. 2016, Ob-1710/16;

  • Točka 2. Razpoložljiva sredstva, se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Višina razpisanih sredstev je 6.600.000,00 evrov.

  • Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop A: 250.000,00 evrov za leto 2016 in 250.000,00 evrov za leto 2017.
  • Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop B: 3.350.000,00 evrov za leto 2016 in 2.750.000,00 evrov za leto 2017.

Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 960610 - Razvoj Pomurja.«.

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj