Delni preklic javne dražbe za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Gruškovje, MMP Zavrč, MMP Dobovec in MMP Bistrica ob Sotli

Delni preklic javne dražbe za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Gruškovje, MMP Zavrč, MMP Dobovec in MMP Bistrica ob Sotli

09. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 98, Datum: 4.12.2009, Stran: 3048

Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o državnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 - odl. US), delno preklicuje javno dražbo za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Gruškovje, MMP Zavrč, MMP Dobovec in MMP Bistrica ob Sotli, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 13. 11. 2009, Ob-7454/09.

Delni preklic se nanaša na javno dražbo za oddajo v najem naslednjim poslovnih prostorov na MMP Gruškovje:

Parc. št. na kateri

stoji stavba

Katastrska

občina

Oznaka poslovnega

prostora

Velikost poslovnega

prostora

Prosto od

1593/1 in 1606/6

Gruškovje

ŠPEDICIJA V, objekt 16 (vstop)

22,35 m2

takoj

1593/1 in 1606/6

Gruškovje

ŠPEDICIJA VI, objekt 16 (vstop)

21,51 m2

takoj

Izklicna cena za zgoraj opisana poslovna prostora je znašala:

1. ŠPEDICIJA V, ki se nahaja v objektu 16 - 393,00 EUR,

2. ŠPEDICIJA VI, ki se nahaja v objektu 16 - 379,00 EUR.

Posledično se črta:

- pod točko 3.a) Izklicna cena za poslovne prostore na MMP Gruškovje se črtata 4. in 5. točka,

- pod točko 6.a) Višina varščine za MMP Gruškovje se črtata 4. in 5. točka.

Ministrstvo za javno upravo vsem zainteresiranim dražiteljem sporoča, da ostanejo nespremenjene ostale določbe javne dražbe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 13. 11. 2009, Ob-7454/09, ki se nanašajo na naslednje poslovne prostore:

- na MMP Gruškovje: menjalnica v objektu 19, špedicija I v objektu 16, špedicija IV v objektu 16, špedicija I v objektu 17, špedicija III v objektu 17 in špedicija IV v objektu 17,

- na MMP Zavrč: špedicija V, ki se nahaja v bivalnem kontejnerju,

- na MMP Dobovec: poslovni prostori Š.1.1., Š.1.2. in Š.1.3.,

- na MMP Bistrica ob Sotli: špedicija I.

Razpisnik: Ministrstvo za javno upravo

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009098.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj