Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2016 - Nova Gorica

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2016 - Nova Gorica

05. 04. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 1. 4. 2016, Stran: 781

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov inovacij. Sofinanciranje je namenjeno inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve trgov.

Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev znaša 48.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Rok za oddajo vloge je 16. 5. 2016, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105, e-pošta: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in Tadeja Marinič, Tel: (05) 33-50-131, e-pošta: Tadeja.Marinič@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na zgoraj navedene e-naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.

Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj