Javni poziv recenzentom tehnološko razvojnih projektov

Javni poziv recenzentom tehnološko razvojnih projektov

05. 04. 2016

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 30. 3. 2016, http://www.spiritslovenia.si/

Namen in cilji poziva: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT) želi s pozivom oblikovati bazo strokovnjakov z različnih področij, recenzentov tehnološko razvojnih projektov.

Cilj poziva je vzpostavitev baze recenzentov, iz katere bo SPIRIT lahko vabil strokovnjake k ocenjevanju vlog, ki prispejo na javne razpise/pozive/povabila, pripravi strokovnih mnenj in morebitnemu vsebinskemu spremljanju tehnološko razvojnih projektov.

SPIRIT bo glede na potrebo po strokovnem znanju izmed v bazo vpisanih strokovnjakov izbral recenzente za izvedbo določene naloge. Recenzenti, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo posameznih aktivnosti s SPIRIT podpisali pogodbo za izvedbo naloge. Pogoji in vrednost pogodbe se bodo oblikovali glede na obseg in vrsto naloge. Recenzent ima pravico zavrniti izvedbo naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje s SPIRIT.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije. Prijavitelj prijavo odda samostojno.

Uvrstitev v bazo recenzentov: Vse prijave, ki bodo popolne in ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za sodelovanje, bodo pregledane in obravnavane s strani komisije. Po pregledu prijav bo komisija recenzente, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, uvrstila v bazo recenzentov tehnološko razvojnih projektov.

Prijavitelji bodo o uvrstitvi v bazo ocenjevalcev obveščeni po elektronski pošti.

Podatki prijaviteljev uvrščenih v nabor recenzentov bodo po potrebi dostopni tudi financerju strokovne ocene/mnenja - Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Način predložitve prijave in prijavni rok: Prijavitelji oddajo prijavo z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani: http://goo.gl/forms/R9hYOc6eR0. Poziv je odprt do njegovega preklica na spletni strani SPIRIT.

Datum odpiranja prijav: Odpiranje prijav se bo izvajalo periodično, prve tri mesece predvidoma vsak teden v mesecu in ne bo javno. Naslednja odpiranja se bodo izvajala po potrebi.

V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave, bo komisija prijavitelje pozvala k dopolnitvi prijav.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z vsebino poziva je zainteresiranim prijaviteljem na voljo elektronski naslov: recenzenti@spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj