Javna dražba za prodajo nepremičnin - poslovnih prostorov (po Sloveniji)

Javna dražba za prodajo nepremičnin - poslovnih prostorov (po Sloveniji)

29. 03. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 25. 3. 2016, Stran: 713

Predmet javne dražbe: Predmet prodaje so naslednji poslovni prostori:

1. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Lesično, Lesično 5, v izmeri 42,91 m2, za izklicno ceno 20.000 EUR.

2. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pristava pri Mestinju s pripadajočim zemljiščem, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 74,58 m2, za izklicno ceno 40.000 EUR.

3. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kozje, Kozje 36, v izmeri 89,60 m2, za izklicno ceno 35.000 EUR.

4. Nezasedeni bivši poslovni prostori Krško, Cesta krških žrtev 15, v izmeri 80,1 m2, za izklicno ceno 53.856 EUR.

5. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Boštanj, Boštanj 28b, v izmeri 129,2 m2, za izklicno ceno 63.834 EUR.

6. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Adlešiči, Adlešiči 13, v izmeri 51,4 m2, za izklicno ceno 18.000 EUR.

7. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Podbočje, Podbočje 81, v izmeri 44,08 m2, za izklicno ceno 39.530 EUR.

8. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pišece, Pišece 34, v izmeri 41,81 m2, za izklicno ceno 20.000 EUR.

9. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 38, v izmeri 60,46 m2, za izklicno ceno 33.000 EUR

10. Zasedeni poslovni prostori pošte Stopiče, Stopiče 3a, v izmeri 57,49 m2, za izklicno ceno 28.815 EUR.

11. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 4, v izmeri 106,2 m2, za izklicno ceno 89.413 EUR.

12. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Tabor, Tabor 21, v izmeri 52,4 m2, za izklicno ceno 46.000 EUR.

13. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Breginj, Breginj 89, v izmeri 32,40 m2, za izklicno ceno 12.603 EUR.

14. Zasedeni poslovni prostori pošte Col, Col 78, v izmeri 70,27 m2, za izklicno ceno 34.675 EUR.

15. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Materija, Materija 18, v izmeri 43,50 m2, za izklicno ceno 27.000 EUR.

16. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hruševje, Hruševje 88, v izmeri 44,70 m2, za izklicno ceno 19.200 EUR.

17. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Vremski Britof, Vremski Britof 24, v izmeri 78,00 m2, za izklicno ceno 48.511 EUR.

18. Nezasedena garaža Begunje na Gorenjskem 15 d, v izmeri 29,9 m2, za izklicno ceno 26.000 EUR.

19. Nezasedeni poslovni prostor Blagovica, Blagovica 9a, v izmeri 78,10 m2, za izklicno ceno 40.000 EUR.

20. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Dob pri Domžalah, Ulica 7. avgusta 9, v izmeri 98,43 m2, za izklicno ceno 80.000 EUR.

21. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Dol pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13, v izmeri 60,10 m2, za izklicno ceno 34.893 EUR.

22. Nezasedeni poslovni prostor Domžale - Vir, Šaranovičeva ulica 25a, v izmeri 51,10 m2, za izklicno ceno 71.000 EUR.

23. Nezasedeni poslovni prostor Kočevska reka, Kočevska reka, v izmeri 78,79 m2, za izklicno ceno 33.046 EUR.

24. Nezasedeni poslovni prostor bivše pošte Kostel, Potok 1a, v izmeri 55,70 m2, za izklicno ceno 28.000 EUR.

25. Nezasedeni poslovni prostor bivše pošte Kropa, Kropa 3 b, v izmeri 60,75 m2, za izklicno ceno 42.283 EUR.

26. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, za izklicno ceno 36.537 EUR.

27. Nezasedeni poslovni prostor Ljubljana, Rimska ulica 28, v izmeri 82,6 m2, za izklicno ceno 168.144 EUR.

28. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana Tržaška cesta 68 a (drugo in tretje nadstropje), v izmeri 479,97 m2, za izklicno ceno 300.000 EUR. Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje.

29. Nezasedeni poslovni prostor Osilnica, Osilnica 11a, v izmeri 48,40 m2, za izklicno ceno 26.775 EUR.

30. Nezasedeni poslovni prostor Polšnik, Polšnik 25b, v izmeri 92,70 m2, za izklicno ceno 40.000 EUR.

31. Nezasedeni poslovni prostor Rovte, Rovte 89a, v izmeri 104,1 m2, za izklicno ceno 40.383 EUR.

32. Nezasedeni poslovni prostor Vače, Vače 28 a, v izmeri 54,1 m2, za izklicno ceno 39.397 EUR.

33. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova vas 26, v izmeri 38,21 m2, za izklicno ceno 19.550 EUR.

35. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hodoš, Hodoš 20c, v izmeri 117,05 m2, za izklicno ceno 68.000 EUR.

Javna dražba: Javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v petek, 8. aprila 2016, ob 12. uri.

Dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine.

Razpisnik: Pošta Slovenije d.o.o.

Dodatne informacije: Kontaktne osebe za informacije in dogovore za ogled nepremičnin:

  • za nepremičnine 1 do 12 in 39, Kontaktna oseba: Vladimir Guzej, Tel. (03) 424-36-03,
  • za nepremičnine od 13 do 17, Kontaktna oseba: Darja Janežič, Tel: (05) 666-66-00,
  • za nepremičnine od 18 do 32 in 36 ter 37, Kontaktna oseba: Mitja Kobal, Tel: (01) 243-16-20,
  • za nepremičnine od 33 do 35 in 38, Kontaktna oseba: Franc Kerenc, Tel: (02) 449-27-15.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj