Javni razpis za pridobitev sredstev za pospeševanje zaposlovanja v občini Ormož za leto 2016

Javni razpis za pridobitev sredstev za pospeševanje zaposlovanja v občini Ormož za leto 2016

29. 03. 2016

Objavljeno: Občina Ormož, 8. 3. 2016, http://www.ormoz.si/

Predmet razpisa: Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za:

  • samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljena kot brezposelna oseba;
  • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljena kot brezposelna oseba;
  • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki ima status presežnega delavca;
  • zaposlitev za določen čas osebe, ki ji je to prva zaposlitev (za čas opravljanja pripravništva).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev so:

  • delodajalci - majhna podjetja in podjetniki posamezniki, ki so v obdobju določenim z razpisom zaposlili brezposelno osebo iz 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12/II/2007, št. 7/2011 in št. 7/2014),
  • brezposelne osebe, ki v obdobju določenim z razpisom uresničujejo samozaposlitev.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 22.540,00 EUR.

Razpisnik: Občina Ormož

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Informacije dobijo prosilci na Občini Ormož, Oddelek za gospodarske dejavnosti, pri Vodji oddelka za gospodarske dejavnosti mag. Karmen Štumberger, e-pošta: karmen.stumberger@ormoz.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj