Sprememba javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Savinjski regiji

Sprememba javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Savinjski regiji

29. 03. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 25. 3. 2016, Stran: 667

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. objavlja spremembe javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Savinjski regiji, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67/15 dne 18. 9. 2015.

V točki 3. »Predmet javnega razpisa« se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

 »Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji (v nadaljevanju: RGS Savinjske regije) za bančne kredite, ki jih razpisuje Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. v sodelovanju z bankami, ki so navedene v prilogi razpisne dokumentacije – »Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Savinjska regija«.

Briše se tabela s seznamom bank.

Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj