Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH za leto 2016

Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH za leto 2016

22. 03. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 18. 3. 2016, Stran: 632

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so sredstva državnih pomoči v obliki premij, ki predstavljajo finančno spodbudo za samozaposlovanje in prezaposlovanje presežnih delavcev RTH.

Z izbranim prijaviteljem bo družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi presežnega delavca, v kateri se določijo: višina premije, obveznosti prejemnika sredstev, roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev obveznosti, rok in pogoji za izplačilo premije.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za leto 2016 so na voljo sredstva v višini 137.712 EUR.

Razpisnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

Rok: Rok za oddajo vlog je 20. 4. 2016, do 12. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije so vam na voljo na e-naslovu: info@rth.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.rth.si/ in v tajništvu sedeža družbe RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj