Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

15. 03. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 11. 3. 2016, Stran: 559

Predmet razpisa: Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče - Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem, objavljena v Uradnem listu RS, št. 19/2016 hkrati s tem razpisom (v nadaljevanju: razpis RGS).

Namen javnega razpisa je podpora podjetjem, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti.

Cilji javnega razpisa:

  • ohraniti oziroma ustvariti nova delovna mesta in povečati zaposlovanje,
  • zmanjšati razvojni zaostanek,
  • spodbuditi začetna vlaganja na problemskem področju,
  • prestrukturirati gospodarstvo v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
  • spodbujati razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij,
  • usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih in gospodarskih conah,
  • razvoj socialnega podjetništva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna sredstva, namenjena za subvencioniranje po tem razpisu, znašajo za leto 2016 1.360.000,00 EUR.

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija p.o.

Rok: Rok za prijavo je od naslednji dan po objavi razpisa v UL do vključno 30. 4. 2016.

Dodatne informacije: Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na elektronski naslov: razpis.ukrepi@mra.si, najkasneje do 15. 4. 2016, do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 18. 4. 2016 do 16. ure. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani MRA. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji za področje Podravja prevzamejo brezplačno na spletni strani MRA: www.mra.si/garancijska_shema.

Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji za področje Koroške prevzamejo na spletni strani RRA Koroška brezplačno: http://www.rra-koroska.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj