Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Štore

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Štore

10. 08. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 6.8.2010, Stran: 2114

Predmet razpisa: Predmet prodaje je zazidano stavbno zemljišče parc. št. 1527 – poslovna stavba 203 m2 in dvorišče 81 m2, vknjižena  pri vložni številki 1262, k.o. Teharje. Predmet prodaje je zemljišče s provizoriji zgrajenimi na njem.

Izklicna cena za nepremičnino znaša 26.000 EUR.

Merilo za izbor: Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine.

Razpisnik: Občina Štore

Rok: Rok za oddajo ponudb je 23.8.2010, do 12. ure.

Dodatne informacije: Občina Štore, Kontaktni osebi: Jože Šepec in Lidija Buser, Tel: (03) 780-38-40, v času uradnih ur občinske uprave Občine Štore.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletnem naslovu: www.store.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010064.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj