Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2010

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2010

10. 08. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 6.8.2010, Stran: 209

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Krško:

A) naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,

B) svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,

C) promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,

D) posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,

E) spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:

-          mikro in majhna podjetja,

-          samostojni podjetniki posamezniki,

-          strokovna društva in združenja na področju podjetništva,

-          neodvisna podjetja.

Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev je 115.000 EUR.

Razpisnik: Občina Krško

Rok: Rok za oddajo vlog je 21.9.2010.

Dodatne informacije: Občina Krško, Kontaktna oseba: Irena Mesinger, Tel: (07) 49-81-292, E-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur, na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010064.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj