Javno zbiranje ponudb za oddajo stvarnega premoženja v najem – Novo mesto

Javno zbiranje ponudb za oddajo stvarnega premoženja v najem – Novo mesto

10. 08. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 62, Datum: 30.7.2010, Stran: 2045

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem – objekta, namenjena skladiščenju, ki se nahajata v Žabji vasi (bivši vojaški kompleks Drgančevje) v Novem mestu.

Izhodiščna najemnina za posamezni poslovni objekt znaša 3,44 EUR/m2.

Najemnina za pripadajoča dvorišča k objektoma je ocenjena na 0,50 EUR/m2.

Poleg najemnine bo dolžan izbrani najugodnejši ponudnik nositi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča in stroške zavarovanj.

Poslovni objekt se bo izbranemu ponudniku oddal v najem za določen čas, in sicer za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja.

Razpisnik: Mestna občina Novo mesto

Rok: Rok za oddajo ponudb je 25.8.2010, do 10. ure.

Dodatne informacije: Mestna občina Novo mesto, Kontaktna oseba: mag. Janja Macedoni, Tel: (07)39-39-301.

Interesentom je omogočen ogled predmetnih poslovnih objektov po predhodnem telefonskem dogovoru.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010062.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj