Javna dražba za prodajo poslovnih prostorov - Ljutomer

Javna dražba za prodajo poslovnih prostorov - Ljutomer

10. 08. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 62, Datum: 30.7.2010, Stran: 2033

Predmet razpisa: Nepremičnine – poslovni prostori so locirani v kleti, pritličju in deloma v 1. nadstropju poslovno stanovanjske zgradbe na naslovu Ormoška cesta 3 v Ljutomeru. Neto tlorisna površina poslovnega prostora znaša 246,88 m2, od tega v kleti 51,92 m2, v pritličju 121,44 m2 in v 1. nadstropju 73,52 m2.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 170.850,00 EUR.

Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača poleg kupnine.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje

Rok: Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju, in sicer 31.8.2010, z začetkom ob 10. uri.

Dražitelji morajo najkasneje do 27.8.2010 preložiti zahtevana dokazila. Varščino je potrebno plačati do 24.8.2010.

Dodatne informacije: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, Kontaktna oseba: Mateja Gašperlin, Tel: (01) 369-55-04, Faks: (01) 369-55-96, E-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani: www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/.

Ogled predmetov javne dražbe je možen po predhodni telefonski najavi.

Več: www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1238

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj