Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2016

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2016

16. 02. 2016

Objavljeno: Uradni vestnik Zasavja, Št. 2/2016, Datum: 5. 2. 2016

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje oziroma dodeljevanje nepovratnih sredstev,  ki se bodo dodeljevala za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2016 (namenjena malemu gospodarstvu: mikro in mala podjetja – gospodarske družbe, socialna podjetja ali zadruge, samostojni podjetniki posamezniki) ter subjektom, ki pospešujejo razvoj podjetništva (zbornice, podjetniki krožki v osnovnih šolah).

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij in  drugih aktivnosti, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva ter zmanjševanju brezposelnosti v Hrastniku.

Javni razpis se izvaja po pravilih »pomoči de minimis« za ukrepe:

  • spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti,
  • spodbujanje sobodajalstva,
  • spodbujanje socialnega podjetništva.

Javni razpis se ne izvaja po pravilih »pomoči de minimis« za ukrepe:

  • delovanje podjetniških krožkov,
  • delovanje zbornic na področju podjetništva

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Znesek razpisanih nepovratnih denarnih sredstev znaša 52.000,00 €.

Razpisnik: Občina Hrastnik

Rok: Poziv za ta javni razpis se prične 5.2.2016 in zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 16. 5. 2016, do 15.00 ure.

Dodatne informacije: Občina Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo (od 8.00 - 10.00 ure), Tel: (03) 56 54 392 ali 03 56 54 360 - vložišče, e-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si.

Razpisna dokumentacija: Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez plačila na Občini Hrastnik (v vložišču  občinske uprave) oz. na spletnih straneh: www.hrastnik.si/obcina (rubrika javni razpisi).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj