Javni razpis P7 2016 - mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Javni razpis P7 2016 - mikrokrediti za mikro in mala podjetja

02. 02. 2016

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 29. 1. 2016, Stran: 169

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

Upravičeni stroški:

Mikrokredit se lahko porabi za materialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičene stroške upošteva znesek z DDV.

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov);
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
  • izdatki za opravljene storitve in
  • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju Republike Slovenije.

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri le za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2016 do vključno 25. 9. 2016. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Sredstva za mikrokredite v višini 5.000.000 EUR so zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI MG.

Od tega je predvidoma:

  • 4.000.000 EUR kreditov za MSP-je 5+ (podjetja registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),
  • 1.000.000 EUR kreditov pa za MLADE MSP-je (podjetja registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Javni razpis ima dva prijavna roka za oddajo vlog; 19. 2. 2016, 25. 5. 2016.

Prvi prijavni rok je 19. 2. 2016 s skrajnim rokom črpanja kredita 20. 6. 2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov do vključno 24. 6. 2016.

Drugi prijavni rok je 25. 5. 2016 s skrajnim rokom črpanja kredita 20. 9. 2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov do vključno 25. 9. 2016.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-59 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj