Strožji pogoji za ustanavljanje družb

Strožji pogoji za ustanavljanje družb

12. 01. 2016

Objavljeno: STA, 3. 1. 2016, http://www.sta.si/

V začetku leta 2016 so v Sloveniji začele veljati nove dodatne omejitve, zaradi katerih ni mogoče ustanoviti družbe in pridobiti statusa samostojnega podjetnika. Prepoved po novem velja tudi primeru, da je bil posameznik kaznovan zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oz. zaposlovanjem na črno.

Družbe in samostojnega podjetnika v Sloveniji ne morejo ustanoviti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene na zaporno kazen, že od uveljavitve leta 2013 prenovljenega zakona o gospodarskih družbah pa tudi ne davčni dolžniki in nepredlagatelji davčnih obračunov.

Novela zakona o gospodarskih družbah, ki jo je DZ sprejel v letu 2015, pa pravila za ustanavljanje družb in pridobitev statuta samostojnega podjetnika še dodatno zaostruje. Prepoved tako od 1. januarja velja tudi za vse, ki so jim inšpektorji v zadnjih treh letih najmanj dvakrat izrekli globo zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oz. zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno.

Vlada je predlog za zaostritev pogojev za ustanavljanje družb pojasnila z dejstvom, da se kljub dosedanjim omejitvam ustanavljanja družb še vedno pojavljajo številni primeri nepoštene poslovne prakse gospodarskih družb v zvezi z neplačevanjem plačil iz dela.

Zato se preverjanje izpolnjevanja pogoja nepredložitve obračunov po novem tudi ne nanaša več samo na zadnji javno objavljen seznam Finančne uprave RS, ampak na obdobje zadnjih 12 mesecev.

Družbe pa po novem tudi ne morejo ustanoviti osebe, ki so bile z več kot 50-odstotnim deležem udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra na podlagi stečajnega zakona. To bo onemogočilo ustanovitev novih družb osebam, ki niso izkazale ustrezne skrbnosti pri poslovanju in so bile zato njihove družbe izbrisane iz registra.

Se je pa z novelo zakona o gospodarskih družbah določilo izjeme od pravila, da prepoved ustanavljanja družb velja za osebe, ki so z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu družbe s seznama neplačnikov. Prepoved ne velja za banke, Družbo za upravljanje terjatev bank in tiste upnike, ki so omenjeni delež dosegli zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj