Javni razpis za razpisno področje A v letu 2016: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2016: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

22. 12. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 98, Datum: 18. 12. 2015, Stran: 2161

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2016: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah.

Cilji javnega razpisa so:

  1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete;
  2. krepitev gospodarske dejavnosti;
  3. vključevanje mladih in dejavnosti za mlade;
  4. krepitev znanstvene dejavnosti;
  5. vzdrževanje in razvoj struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah;
  6. medsebojno povezovanje oziroma čezmejno povezovanje.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 6.100.000 EUR.

Razpisnik: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Rok: Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 18. 1. 2016 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena na predpisanih sprejemnih mestih.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, Tel: (01) 230-80-00, Faks: (01) 230-80-17 ter po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega razpisa je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: http://www.uszs.gov.si/.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj