Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Madžarska

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Madžarska

22. 12. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 98, Datum: 18. 12. 2015, Stran: 2158

Predmet razpisa: Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Madžarska se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je na eni strani postati privlačno območje za življenje, delo, naložbe, podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu in tako spodbujati razvoj celotne regije, ter na drugi strani vzajemno obravnavati in reševati tiste skupne probleme, ki zahtevajo skupne rešitve na ravni čezmejnega sodelovanja.

Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI-HU vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:

  • v Republiki Sloveniji: regiji Pomurje in Podravje,
  • na Madžarskem: županiji Zala in Vas.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 1: Privlačna regija

Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine

Specifični cilj: Povečati privlačnost z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se povezujejo s turističnimi magneti.

Prednostna os 2: Regija sodelovanja

Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med prebivalci in institucijami.

Specifični cilj: Povečanje sposobnosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelost v čezmejnih odnosih.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za financiranje projektov je na voljo 13.295.015,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Sredstva so razdeljena po prednostnih oseh, kot sledi:

  • Prednostna os: Privlačna regija: 10.000.000,00 EUR,
  • Prednostna os 2: Regija sodelovanja: 3.295.015,00 EUR.

Skupaj: 13.295.015,00 EUR.

Razpisnik: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Rok: Prijavitelji lahko svoje vloge predložijo kadar koli od datuma objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so na voljo sredstva. Projektne vloge se lahko predložijo neprekinjeno od objave javnega razpisa. Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016. Naslednji roki za predložitev vlog bodo objavljeni na spletni strani programa: www.si-hu.eu vsaj dva meseca pred postavljenim rokom.

Dodatne informacije: Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah in najpogosteje zastavljena vprašanja bodo objavljena na spletni strani: www.si-hu.eu.

V primeru sprememb ali popravkov javnega razpisa za izbor projektov ali razpisne dokumentacije, bodo te spremembe in popravki objavljeni na spletnih straneh: www.si-hu.eu in www.szechenyi2020.hu. Spremembe tega javnega razpisa bodo objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.si-hu.eu.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj