Poslovni klubi odpirajo tuje trge

Poslovni klubi odpirajo tuje trge

08. 12. 2009

Vir in informacije: Podjetnik, November 2009, http://www.podjetnik.si/, Avtor: Lidija V. Bricelj

Podjetjem pri vstopanju na nove trge pomagajo tudi slovenski poslovni klubi, ki delujejo v posameznih državah. Dejavnih je več kot 20 takšnih klubov.

Mala in srednje velika podjetja so pri vstopanju na tuje trge v primerjavi z velikimi podjetji izpostavljena večjim poslovnim tveganjem in visokim stroškom. Stroški prvega vstopa na nove trge so namreč povezani z različnimi administrativnimi zahtevami, zaradi česar se ta podjetja težje odločajo za razširitev obsega poslovanja na tujih trgih. Med značilne ovire, s katerimi se spopadajo ob vstopu na tuje trge, sodijo nepoznavanje lokalne kulture, navad ter omejen vpogled v institucionalno ureditev države, pa tudi pomanjkanje informacij, znanja in finančnih sredstev. Pri premagovanju ovir so jim lahko v veliko pomoč slovenski poslovni klubi, v katerih so tako slovenska podjetja kot tuja podjetja s posameznega trga.

Več kot 20 klubov v tujini

Po nekaterih ocenah naj bi bilo v tujini najmanj 24 slovenskih poslovnih klubov oziroma združenj slovenskih poslovnežev. Verjetno jih je še več, saj vsi klubi niso registrirani oziroma nimajo formalne oblike. Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je lani sofinancirala aktivnosti 6 tovrstnih klubov, letos pa so razpisanih 230.000 evrov razdelili enajstim poslovnim klubom, in sicer v New Yorku, Londonu, Kijevu, Münchnu, Celovcu, Trstu, Sofiji, Bukarešti, Sarajevu, Beogradu in Skopju. Vsi ti klubi sodelujejo pri organizaciji gospodarskih delegacij, promocijskih nastopov, različnih dogodkov in poslovnih srečanj. Zaradi dobrih izkušenj naj bi JAPTI slovenske poslovne klube v tujini podpiral tudi v prihodnjem letu.

Pestra paleta storitev

Kaj lahko slovenski poslovni klubi v tujini ponudijo našim podjetnikom? Paleta storitev je raznolika, saj med drugim redno izvajajo mreženje in izmenjavo informacij med svojimi člani, skrbijo za navezavo neformalnih stikov med podjetji in vladnimi institucijami obeh držav, ponujajo pomoč pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji in pri organizaciji poslovnih srečanj, gospodarskih delegacij ter promocijskih nastopov. Poleg tega promovirajo slovensko gospodarstvo v tujini, redno seznanjajo tujo poslovno javnost z novimi aktivnostmi, zakonodajo in drugimi zanimivostmi iz slovenskega poslovnega okolja, predvsem pa skrbijo za redno seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem klub deluje.

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

Funkcijo slovenskega poslovnega kluba na avstrijskem Koroškem opravlja Slovenska gospodarska zveza v Celovcu (SGZ), ki so jo leta 1988 ustanovili gospodarstveniki in obrtniki iz vrst slovenske narodnostne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Danes šteje dobrih 200 članov iz celotne Avstrije, Slovenije in tudi držav bivše Jugoslavije ter Italije in Nemčije. »Osnovni cilj našega združenja je krepitev južnokoroškega gospodarskega prostora in znotraj tega manjšinskega gospodarstva, kot tudi umeščanje tega v regionalni alpsko-jadranski prostor s čezmejnim poslovnim sodelovanjem,« pojasnjuje Marina Einspieler-Siegert, direktorica SGZ. SGZ želi biti kompetenčni center kakovostnih poslovnih informacij in storitev ter platforma za medsebojne poslovne stike in povezave v prostoru Alpe Jadran in vsej jugovzhodni Evropi.

In pogoji za včlanitev? »Dobrodošel je vsak poslovnež in vsako podjetje, naj si bo menedžer, samostojni podjetnik ali delniška družba. Pogojev ni nobenih, vsak, ki se počuti dobro v našem okolju, in se želi povezovati s poslovneži v alpsko-jadranskem prostoru, je dobrodošel,« pojasnjuje sogovornica. Letna članarina je 25 evrov za posameznike, 50 evrov za samostojne podjetnike, pa vse do 250 evrov za podjetja z več kot 25 zaposlenimi. »Ponosni smo, da imamo nekaj pomembnih članov iz Slovenije, na primer Aerodrom Ljubljana, Era, Gorenje design studio, GH holding, HSE, Intereuropa, Kovintrade, Luka Koper, Prevent Mislinja, Simobil in še katerega. Vsa predavanja, seminarji, delavnice in drugi dogodki so za naše člane in vse povabljene brezplačni.«

Tudi v drugih poslovnih klubih se članarine gibljejo v podobni višini, nekateri poslovni klubi pa imajo za svoje člane tudi različne ugodnosti, denimo cenejše hotelske storitve in podobno.

Od iskanja partnerjev do davčnega svetovanja

Na leto se v SGZ po besedah sogovornice obrne okoli 200 podjetij, do začetka oktobra jih je bilo denimo 140 iz Slovenije in 35 iz Avstrije. Podjetja iz Slovenije v glavnem zanima iskanje poslovnih partnerjev in pridobivanje delovnih dovoljenj v Avstriji, pa tudi pomoč v pravnih in davčnih zadevah. SGZ podjetjem ponuja pomoč pri iskanju stikov in poslovnih partnerjev, pri začasnem opravljanju čezmejnih storitev in ustanavljanju podjetij, izvajanju in vodenju čezmejnih projektov Evropske unije na področju gospodarstva, davčno, pravno in poslovno svetovanje, projektni menedžment in še kaj. »V bistvu izvajamo zelo podobno dejavnost kot predstavništva slovenskega gospodarstva JAPTI v tujini, razlika je le v tem, da so slovenski poslovni klubi že organizirana združenja s svojimi člani in strukturami. To pa prinaša slovenskim podjetjem veliko prednosti, saj smo zakoreninjeni v regiji, imamo svoje neprecenljive stike, obširna znanja in dolgoletne izkušnje,« pojasnjuje Marina Einspieler Siegert.

Slovenski poslovni klub v New Yorku

Z namenom, da bi slovenskim podjetjem pomagali pri prodoru na tuje trge, je bila v letu 2008 ustanovljena Fondacija Slovenija 4 You, ki tudi izvaja dejavnost slovenskega poslovnega kluba v tujini. Kot je povedala Lucia Lučka Klanšek, ustanoviteljica Fondacije in tudi sama uspešna podjetnica, se trudijo povezovati slovenske in ameriške poslovneže, med drugim z rednimi mesečnimi srečanji, še posebej pa se trudijo mladim predstaviti podjetništvo kot privlačno karierno izbiro, povezujejo pa tudi Slovence po vsem svetu. Lucia Lučka Klanšek je že vrsto let prisotna na ameriškem trgu, pozna njegove skrite pasti in priložnosti ter je zato odličen vir informacij za vse, ki se nanj podajajo. Navsezadnje je tudi sama nekoč vstopala na omenjeni trg in zato iz prve roke ve, kakšno pomoč podjetja pri tem najbolj potrebujejo. Slovenskim podjetjem tako fundacija med drugim ponuja splošne informacije o poslovnem okolju ZDA, prav tako pomoč pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, praktično pomoč pri vzpostavitvi stikov s pomembnimi ameriškimi inštitucijami in še marsikaj. V poslovnem klubu Fundacija Slovenia 4 You je trenutno nekaj deset članov.

Naslovi slovenskih poslovnih klubov po svetu

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

http://www.sgz.at/

Udruženje Slovenački poslovni klub v Sarajevu

http://www.spk.ba/

Bolgarian Slovenian Chamber of Commerce and Industry v Sofiji

http://www.bscci.eu/

Slovensko deželno gospodarsko združenje v Trstu

http://www.sdgz.it/, http://www.ures.it/

Triglav-Karpati Slovenian Romanian Business Club v Bukarešti

http://www.tc-club.ro/

Slovensko-Makedonski poslovni klub v Skopju

http://www.smbk.org.mk/

Slovensko-Bavarski gospodarski klub v Münchnu

http://www.sbw-club.com/

Slovenački poslovni klub v Beogradu

http://www.spk.cg.yu/

Slovensko-Ukrajinsko poslovno združenje v Kijevu

slovenia_ukraine@yahoo.com

Anglo-Slovene Business Club v Londonu

http://www.asbc.org.uk/

Fundacija Slovenia 4 You v New Yorku

http://www.slo4you.com/

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj