Objavljen javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v vrednosti treh milijonov evrov

Objavljen javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v vrednosti treh milijonov evrov

01. 12. 2015

Vir in informacije: http://topjob.finance.si/, 16.11.2015

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 5. 11. 2015 objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v vrednosti treh milijonov evrov.

Sofinanciranje se dodeli od šolskega/študijskega leta 2015/2016 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa štipendista. Sofinanciranje znaša 50 % štipendije (do 30 % minimalne plače), za deficitarne programe, opredeljene v Politiki štipendiranja, pa 70 % kadrovske štipendije (do 40 % minimalne plače).

Kadrovske štipendije prinašajo koristi delodajalcem in štipendistom. Delodajalec pridobi bodoči kader, ki ga spozna, usposablja in usmerja že v času izobraževanja. Štipendist ob zaposlitvi že pozna delodajalca in delo in pridobi potrebna znanja in spretnosti. Štipendistu štipendiranje predstavlja finančno pomoč in priložnost povezovanja teorije s prakso v času izobraževanja, po zaključku pa zaposlitev pri štipenditorju. S sofinanciranjem kadrovskih štipendij želi sklad delodajalce spodbuditi k aktivnemu načrtovanju razvoja in kadrov in hkrati prispevati k usmerjanju mladih v poklice, ki so iskani na trgu dela.

Sofinancirani štipendist vsako šolsko/študijsko leto pri delodajalcu opravi vsaj 160 ur delovne prakse. Tako delodajalec v času izobraževanja spozna štipendista, ga vpelje v svoj delovni proces in usmerja, štipendist pa pridobi delovne izkušnje, zaradi česar se bo ob zaposlitvi hitreje vključil v delo. Prav spoznavanje štipendista tekom izobraževanja so številni delodajalci izpostavili kot največjo korist podeljevanja kadrovskih štipendij.

Po zaključku izobraževanja delodajalec sofinanciranega štipendista zaposli vsaj za eno leto (za polni delovni čas) na ustreznem delovnem mestu. Namen sofinanciranja je namreč prehod štipendistov iz izobraževanja v zaposlitev, zato se sofinanciranje dodeli za profil, ki ga bo delodajalec zaposlil.

V osmih letih je sklad na svojih razpisih prejel preko 1.300 prijav delodajalcev, sofinanciranje pa je bilo dodeljeno za več kot 2.800 štipendistov v vrednosti preko 10 milijonov EUR.

Rok za prijavo na razpis je do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 3. 2016.

Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani sklada.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj