Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

23. 07. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 23.7.2010, Stran: 1949

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem so poslovni prostori: Gallusovo nabrežje 15, površine 24,81 m2, za trgovino z neživili ali storitvena dejavnost.

Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2010 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 396,96 EUR/mesec.

V primeru, da bo izbran ponudnik, ki bo v poslovnem prostoru opravljal dejavnost trgovine z živili bo moral na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti trgovine z živili v poslovnem prostoru.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je 13.8.2010.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Odsek za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2, Kontaktna oseba: g. Kastelic, Tel: 01/306-11-39, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure).

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov na naslovu: Gallusovo nabrežje 15 in sicer, 3.8.2010, ob 9.00 uri.

Več: www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/nepremicnine/razpisi/68712/detail.html

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj