Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kanal ob Soči za leto 2015

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kanal ob Soči za leto 2015

10. 11. 2015

Objavljeno: Občina Kanal ob Soči, 19. 10. 2015, http://www.obcina-kanal.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je spodbujanje podjetji in posameznikov k oblikovanju inovativnih projektov, izdelavo prototipov ter tehničnih izboljšav.

Upravičeni stroški v okviru tega ukrepa so:

  • stroški za pridobitve oziroma prijave patenta,
  • stroški za zaščito izuma,
  • stroški dela, ki nastajajo neposredno z raziskavami in razvojem projekta,
  • materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,
  • stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev, ki so neposredno vezane na izvedbo projekta,
  • stroški instrumentov in druge opreme, ki se izključno uporabljajo za izvedbo projekta,
  • stroški najema prostora, ki se izključno uporablja za izvedbo projekta,
  • stroški dogodkov vezanih na izvedbo projekta.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 12.000 EUR.

Razpisnik: Občina Kanal ob Soči

Rok: Javni razpis je odprt od dneva objave do 13.11.2015, do 13.00 ure.

Dodatne informacije:Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8.00 in 14.00 uro na telefonski številki: (05) 39 81 209 (Kontaktna oseba: Metoda Humar, e-naslov: metoda.humar@obcina-kanal.si).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni občine Kanal ob Soči ter na spletni strani občine: http://www.obcina-kanal.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj