Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Celje za leto 2015

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Celje za leto 2015

27. 10. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 79, Datum: 23. 10. 2015, Stran: 1889

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

 • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
 • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
 • Ukrep 3: sofinanciranje obrestne mere za obstoječe kredite,
 • Ukrep 4: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
 • Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
 • Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
 • Ukrep 7: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014–2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

 • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
 • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 300.000,00 EUR. Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

 • 50.000 EUR subvencija obrestne mere za kredite (ukrep 3),
 • 50.000 EUR internacionalizacija Celjskega gospodarstva (ukrep 7),
 • 175.000 EUR subvencije za nakup stavbnih zemljišč in subvencioniranje komunalnega prispevka (ukrep 1 in 2),
 • 25.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva (ukrepi 4, 5 in 6).

Razpisnik: Mestna občina Celje

Rok: Rok za oddajo vloge je 14. 11. 2015, do 12. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete na Mestno občino Celje, Tel: (03) 42-65-748 ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina.celje@celje.si, z navedbo »Razpis gospodarstvo«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Celje: www.celje.si, rubrika »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj