SOLVIT, brezplačna pomoč slovenskim izvoznikom na trge v EU

SOLVIT, brezplačna pomoč slovenskim izvoznikom na trge v EU

20. 07. 2010

Vir in informacije: www.izvoznookno.si, 9.7.2010

Sistem SOLVIT je neformalen, hiter, učinkovit in pragmatičen način pomoči podjetnikom (pa tudi državljanom), kadar so kršene njihove pravice na notranjem trgu EU, npr. podjetja imajo pravico ustanavljanja, opravljanja storitev in poslovanja kjerkoli v EU.  Vendar se v praksi dogaja, da zaradi pomanjkljivih informacij ali napačne razlage prava EU s strani organov javne uprave prihaja do različnih problemov, ki ovirajo poslovanje podjetij.

SOLVIT je julija 2002 ustanovila Evropska komisija, slovenski Center SOLVIT pa deluje od 1.5.2004 na Ministrstvu za gospodarstvo. Slovenski Center SOLVIT je bil ustanovljen na podlagi sklepa Vlade RS.

Njegova osnovna naloga je reševanje čezmejnih problemov na notranjem trgu EU, ko sta vključeni dve državi. Če npr. slovenski podjetnik želi tržiti svoje izdelke ali opravljati storitve na trgu druge članice EU, pa mu organi te države zavrnejo dostop na njihov trg, se lahko pritoži na slovenski Center SOLVIT (v tem primeru »domači« center); ta bo kontaktiral Center SOLVIT v drugi državi, kjer je problem nastal (v tem primeru »odgovorni« center) in v medsebojnem sodelovanju skušal najti rešitev.

Ciljni rok za oblikovanje rešitve problema je 10 tednov. Število primerov se povečuje, trenutno je v okviru sistema SOLVIT rešenih 83 % vseh problemov, prispelih od državljanov in podjetij.

Dodatne informacije: Center SOLVIT, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Kontaktna oseba: Mojca Bešter, Tel: (01) 478 35 38, Faks: (01) 478 32 83, E-mail: solvit@gov.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj