Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo za leto 2015

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo za leto 2015

13. 10. 2015

Objavljeno: Občina Kidričevo, 28. 9. 2015, http://www.kidricevo.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

1. UKREP: materialnih in nematerialnih investicij

  • Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

2. UKREP: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

  • Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo sedež na območju občine,
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,
  • občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2015 za namene:

  • sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v višini 21.200 evrov
    sofinanciranje samozaposlovanja v višini 12.500 evrov in odpiranja novih delovnih mest, v višini 2.000 evrov.

Razpisnik: Občina Kidričevo

Rok: Rok za oddajo vloge je 30. 10. 2015.

Dodatne informacije: Občinska uprava Občine Kidričevo, Kontaktna oseba: Zdenka Frank, Tel: 799 06 13.

Razpisna dokumentacija: Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo. Razpisni obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si (pod rubriko javni razpisi).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj