Za katere dejavnosti velja novi MSRP 15

Za katere dejavnosti velja novi MSRP 15

06. 10. 2015

Objavljeno: Finance, 30. 9. 2015, http://www.finance.si/, Avtor: Mateja Vrankar

Prodajalci, ki prodajo računalnik skupaj s petletno garancijo in brezplačnim servisom, bodo morali za potrebe računovodenja določiti ločeno ceno za računalnik, podaljšano garancijo in servis.

Na prvi pogled se zdi, da bo MSRP 15 vplival le na omejen krog podjetij oziroma dejavnosti, kot so telekomunikacije, mediji, gradbeništvo, nepremičnine. Vendar se bo pripoznavanje prihodkov med drugimi spremenilo za veliko več dejavnosti.

Med njimi tudi za tiste, ki ponujajo produkte, sestavljene iz več sestavin (stroj z montažo in podaljšano garancijo, avto z garancijo, servisom in zavarovanjem), za tiste, ki ponujajo možnost plačila v obdobju, daljšem od leta dni, v primerih, ko je cena odvisna od uresničitve določenih zahtev, v primerih, ko kupec dobi popust ali lahko vrne blago, v primerih, ko kupci zbirajo točke zvestobe ...

Kakšne bodo spremembe

MSRP 15 prinaša spremembe glede pripoznavanja prihodkov pri velikem številu dejavnosti, predvsem tam, kjer imamo opravka z dolgoročnimi pogodbami ter produkti, sestavljenimi iz več vrst izdelkov in storitev. V telekomunikacijah bo treba na primer za pakete, kjer kupec prejme aparat, telefonske pogovore, SMS-sporočila in druge storitve, razdeliti paket na posamezne sestavne dele, določiti njihove cene ter za aparat pripoznati prihodke in nabavno vrednost prodanega blaga v času izročitve aparata, prihodke od pogovorov in drugih storitev, ki jih zajema paket, pa pripoznati v ocenjenem času trajanja paketa. Prodajalci avtomobilov, ki prodajo avto skupaj s petletno garancijo in brezplačnim servisom ter kaskom, bodo morali za potrebe računovodenja določiti ločeno ceno za avto, kasko zavarovanje ter podaljšano garancijo in servis ter pripoznati prihodek od prodaje avta v trenutku, ko obvladovanje avta preide na kupca, prihodke od prodaje kasko zavarovanja, garancije in servisa pa v pogodbenem obdobju trajanja teh storitev.

Prednost uporabe MSRP 15 za nazaj

Pri prvi uporabi MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci je treba standard v celoti upoštevati, vključno z učinki za nazaj za vse pogodbe s kupci, ki v začetku poslovnega leta še niso do konca izpolnjene. MSRP 15 je bil objavljen maja 2014 in se bo začel uporabljati za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2018. Prehodna določila glede primerjalnih podatkov dopuščajo dve možnosti: uporabo MSRP 15 za nazaj s prilagoditvijo začetnih stanj predhodnega poslovnega leta ali pa vključitev kumulativnega učinka prilagoditev v začetno stanje kapitala tekočega poslovnega leta. V tem primeru primerjalni podatki o prihodkih ostanejo skladni s predhodno veljavnimi standardi, učinek zaradi prehoda pa nikoli ni vključen v izkaz poslovnega izida. Ker so nagrade, bonusi, bančne zaveze, ključni kazalniki poslovanja pogosto vezani na višino prihodkov, izkazanih v izkazu poslovnega izida v več obdobjih, je utemeljeno pričakovati, da bodo poslovodstva, lastniki in drugi deležniki dali prednost uporabi MSRP 15 za nazaj, torej tudi uporabi MSRP 15 za primerjalne podatke.

Pripravite informacijske rešitve in trženje

Glede na popolnoma nov pristop k pripoznavanju prihodkov, predvsem pri ločevanju posameznih izdelkov in storitev v primerih sestavljenih izdelkov in storitev kot tudi pri določanju cen teh, je priporočljivo, da se podjetja čim prej podrobno seznanijo z zahtevami MSRP 15. Tako bodo imela dovolj časa za pripravo ustreznih informacijskih rešitev in morebiti tudi za drugačno oblikovanje in trženje svojih izdelkov in storitev.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj