Javna dražba za najem poslovnega prostora - Občina Ilirska Bistrica

Javna dražba za najem poslovnega prostora - Občina Ilirska Bistrica

20. 07. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 16.7.2010, Stran: 1854

Predmet razpisa: Najem poslovnega prostora Podgrad 12 (pritličje desno), namenjenega izvajanju pridobitnih dejavnosti, v izmeri 29,05 m2. Poslovni prostor se odda z najemno pogodbo v najem za določen čas 5 let. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druga bremena. Poslovni prostor se odda v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan sam usposobiti poslovni prostor za opravljanje dejavnosti. Opravi lahko le tista dela, za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini. Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje svoje dejavnosti v prostoru.

Izklicna mesečna najemnina poslovnega prostora znaša 87,21 €.

Pogoji za sodelovanje: Na dražbi, lahko za najem poslovnega prostora sodelujejo pravne in fizične osebe, z območja RS oziroma z območja države članice EU, ki opravljajo pridobitno dejavnost oziroma staro obrt.

Razpisnik: Občina Ilirska Bistrica

Javna dražba: Javna dražba bo potekala v sredo, 4. 8. 2010, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno.

Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti ustrezne kopije dokumentov in originale na vpogled.

Dodatne informacije: Občina Ilirska Bistrica, Tel: 05/71-12-326. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010057.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj