Razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko ali univerzitetno izobrazbo v Mestni občini Maribor za leto 2010

Razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko ali univerzitetno izobrazbo v Mestni občini Maribor za leto 2010

20. 07. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 16.7.2010, Stran: 1851

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev podjetjem skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis v primeru zaposlitve brezposelne osebe, ki išče prvo zaposlitev z visoko ali univerzitetno izobrazbo in ki ima stalno bivališče na območju občine.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so podjetja. Za namene tega razpisa se za podjetje šteje malo in srednje veliko podjetje ter samostojni podjetnik posameznik, ki ima poslovni sedež v Mestni občini Maribor oziroma izven občine, če ima na območju Mestne občine Maribor poslovno enoto in zaposluje za namen opravljanja dejavnosti v tej poslovni enoti.

Zaposleni/a mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi biti prijavljen/a pri Zavodu za zaposlovanje. Imeti mora visoko ali univerzitetno izobrazbo ter stalno prebivališče na območju občine.

Sofinancirani bosta največ dve zaposlitvi pri istem podjetju. Zaposlitev mora biti realizirana v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 8. 2010. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev.

Vrednost razpisa: Višina sredstev je 333.544 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Razpis je odprt do 9. 9. 2010 do 15. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo Kolarič, Tel: 22-01-382 ali pišete na elektronski naslov: breda.kolaric@maribor.si z navedbo »razpis prva zaposlitev«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor: www.maribor.si, rubrika »razpisi in javne objave«.

Več: www.maribor.si/povezava.aspx?pid=5240

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj