Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015

29. 09. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 25. 9. 2015, Stran: 1712

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil podjetniškim projektom na območju Republike Slovenije.

Namen razpisa je spodbujanje podjetniških investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Cilj razpisa je spodbujanje:

  • podjetniške aktivnosti,
  • konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij,
  • skladnega regionalnega razvoja.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji projekta in upravičenci do posojil so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer;

  • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
  • zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).

Javni razpis dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo sklad sklenil posojilno pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki bo registrirano v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po javnem razpisu je 5.126.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica

Rok: Roka za oddajo prijav sta 26. 10. 2015 ter 26. 11. 2015.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada: www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca B, ki je izdelan v elektronski obliki.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj