Uspešno zaključeno usposabljanje učiteljev in profesorjev za spodbujanje podjetnosti pri mladih

Uspešno zaključeno usposabljanje učiteljev in profesorjev za spodbujanje podjetnosti pri mladih

22. 09. 2015

Uspešno zaključeno usposabljanje učiteljev in profesorjev za spodbujanje podjetnosti pri mladihVir in informacije: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija, 18. 9. 2015, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija izvaja vrsto aktivnosti v okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi. Danes se uspešno zaključuje zadnja od petih delavnic za učitelje in profesorje, na katerih so se usposabljali po metodologiji izbirnega predmeta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Skupaj je na delavnicah, ki jih je organizirala Javna agencija SPIRIT Slovenija s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, sodelovalo 150 udeležencev.

Osrednja vsebina delavnic je bila namenjena seznanjanju pedagoških delavcev v osnovnih in srednjih šolah z metodologijo izbirnega predmeta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Namen delavnic je bil profesorje in učitelje usposobiti za  uspešno razvijanje samoiniciativnosti in podjetnosti pri učencih in dijakih, ter jih spodbujati k ustvarjalnemu in inovativnemu reševanju problemov. Velik poudarek je bil na povezovanju teoretičnih spoznanj z izkušnjami in situacijami v realnem življenju. Te vsebine sta predstavljala dr. Rok Stritar, asistent na Katedri za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in dr. Borut Likar, redni profesor na Fakulteti za management Univerze na Primorskem.

Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj