Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva

20. 07. 2010

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 16.7.2010, Stran: 1841

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) za pripravnika na področju socialnega varstva.

Namen javnega razpisa je:

– večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV;

– krepitev socialno varstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.

Cilj javnega razpisa je izbrati projekte, ki bodo izvedli do 200 zaposlitev iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov, ki imajo pogoje za opravljanje pripravništva na področju socialnega varstva, za obdobje največ 12 mesecev, in usposabljanje za delo na tem področju z namenom pridobivanja in krepitev njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko kandidirajo pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa je 3.820.616,00 EUR.

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2010, 2011 in 2012.

Razpisnik: Socialna zbornica Slovenije

Rok: Rok za oddajo vlog je 16.8.2010 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo in informacije lahko prijavitelji najdejo na strani SZS: www.soczbor-sl.si ali jo naročijo pri Heleni Kocjančič, Tel: 01/58-91-311, vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na e-naslovu: helena.kocjancic@soczbor-sl.si.

SZS bo 9. 8. 2010 ob 10. uri v prostorih Izobraževalnega centra Socialne zbornice Slovenije, Jurčkova 233, v Ljubljani, organizirala tudi informativno delavnico za potencialne prijavitelje.

Več: www.soczbor-sl.si/4Aktualno/4Aktualno_JR_SZIPZP_2010.asp

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj