Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Univerze v Ljubljani

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Univerze v Ljubljani

15. 09. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 11. 9. 2015, Stran: 1651

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja dveh poslovnih prostorov, v izmeri 110,95 m2 in pripadajoča oprema, v drugem nadstropju, v objektu Tobačna, na naslovu: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, in sicer:

  • del stavbe št. 191 v stavbi št. 517, k.o. 2679 Gradišče II (ID 5764240), v izmeri 89,35 m2,
  • del stavbe št. 203 v stavbi št. 517, k.o. 2679 Gradišče II (ID 5764252), v velikosti 21,6 m2,
  • ustrezen solastniški delež na vseh skupnih delih stavbe in
  • pripadajoča oprema v poslovnem prostoru št. 191.

Oba poslovna prostora in oprema se prodaja skupaj. Nakup zgolj posameznega poslovnega prostora brez opreme, ni možen.

Izhodiščna cena za obe nepremičnini in opremo znaša skupaj 90.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisnik: Univerza v Ljubljani

Rok: Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 26. 10. 2015, do 10. ure.

Ponudnik je dolžan v razpisnem roku plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo, Kontaktna oseba: dr. Tone Češnovar, Tel: (01) 477-11-43, e-pošta: dekanat@fs.uni-lj.si.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Univerze v Ljubljani in na spletni strani Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj