Za garancije za posojila manjših podjetij v Pomurju 1,7 milijona evrov

Za garancije za posojila manjših podjetij v Pomurju 1,7 milijona evrov

08. 09. 2015

Vir in informacije: STA, 28. 8. 2015, http://www.sta.si/

Regionalna razvojna agencija Mura je v Uradnem listu RS (Datum: 28. 8. 2015, Št. 62) objavila javni razpis za dodelitev garancij za kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij ter podjetnikov in zadrug iz Pomurja. Na voljo je 1,72 milijona evrov, razpis pa bo odprt od 1. septembra 2015 do porabe sredstev oz. najkasneje do 17. maja 2018.

Garancije bo mogoče pridobiti za kredite za začetne investicije, povezane z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti ali diverzifikacijo proizvodnje obstoječe proizvodne enote, ter za obratna sredstva v povezavi z investicijo.

Cilj je pospešiti razvoj malega in srednjega gospodarstva, povečevanje investicijske aktivnosti v Pomurju, zmanjševanje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva in olajšanje dostopa do kreditov.

Prijavijo se lahko omenjeni gospodarski subjekti, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Pomurje in ki so oz. bodo člani Regijske garancijske sheme Pomurje. Investicija mora ostati v Pomurju najmanj tri leta po zaključku investicije.

Garancije, ki bodo državna pomoč po shemi "de minimis", bodo odobrene za namenske kredite med 8000 in 150.000 evrov ročnosti do osem let oz. najkasneje do 16. julija 2025, možen je moratorij do 12 mesecev. Garancija bo lahko znašala največ 50 odstotkov odobrenega kredita.

V shemi sodelujejo Banka Koper (ki ponuja posojila s šestmesečnim Euriborjem + 2,75 odstotka), Delavska hranilnica (šestmesečni Euribor + 1,95 odstotka), NLB (šestmesečni Euribor + 2,50 odstotka) in Deželna banka Slovenije (šestmesečni Euribor + 1,90 odstotka).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj