Elektronska javna dražba (št. 5-2015) za prodajo poslovnih prostorov v Zelenem gaju na Brdu v Ljubljani

Elektronska javna dražba (št. 5-2015) za prodajo poslovnih prostorov v Zelenem gaju na Brdu v Ljubljani

08. 09. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 4. 9. 2015, Stran: 1604

Predmet javne dražbe: Predmet prodaje in izklicna cena:

1. Poslovni prostor s komercialno oznako LBR5FL04 v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe z naslovom: Ljubljana, Ulica Angele Vode 7, v izmeri 38,4 m2. Vrednost: 48.100,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

  • pripadajoči parkirni mesti s komercialnima oznakama 133 in 134, v 1. etaži (podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2. Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter
  • nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2. Vrednost: 2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 1. skupaj znaša 83.570,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

2. Poslovni prostor z oznako LBR5FL05 v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe z naslovom: Ulica Angele Vode 7, v izmeri 73,0 m2. Vrednost: 79.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

  • pripadajoči parkirni mesti 193 in 194 v 1. etaži (podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2. Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter
  • nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 21,0 m2. Vrednost: 3.500,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 2. skupaj znaša 123.098,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

3. Poslovni prostor z oznako LBR5FL02, v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe z naslovom: Ulica Angele Vode 17, v izmeri 38,3 m2. Vrednost: 48.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

  • pripadajoči parkirni mesti, 255 in 256, v 1. etaži (podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2. Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter
  • nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2. Vrednost: 2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 3. skupaj znaša 83.448,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

Več

Razpisnik: Stanovanjski sklad RS

Rok: Rok za prijavo je 28. 9. 2015, do 12.00 ure.

Dražitelji morajo najkasneje do roka za oddajo vlog vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene predmeta draženja.

Prva elektronska dražba za poslovni prostor pod zaporedno številko 1. I. točke se bo začela dne 30. 9. 2015 ob 9. uri, ostale pa po urniku, navedenem v točki II.b.).

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije so interesentom elektronske javne dražbe na voljo na Stanovanjskem skladu RS, preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si.

Ogled nepremičnin bo možen na sami lokaciji dne 22. 9. 2015, v času med 10. in 14. uro po predhodnem dogovoru preko e-naslova: projekti@ssrs.si ali na telefonski številki: (01) 471-05-77, in sicer mora biti dogovor o ogledu potrjen najkasneje do dne 21. 9. 2015 do 10. ure.

Možen je tudi ogled izven postavljenega termina, vendar izključno na osnovi predhodno potrjenega dogovora preko e-naslova: projekti@ssrs.si - in sicer se bo lahko zadnji ogled izvedel najkasneje dne 25. 9. 2015 do 12. ure.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj