Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2015

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2015

18. 08. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 60, Datum: 14. 8. 2015, Stran: 1513

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju na območju Občine Krško:

A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,

B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,

C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,

D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,

E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev je 125.000 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

a) za ukrep A v predvideni višini 100.000 EUR,

b) za ukrep B v predvideni višini 5.000 EUR,

c) za ukrep C v predvideni višini 5.000 EUR,

d) za ukrep D v predvideni višini 11.000 EUR,

e) za ukrep E v predvideni višini 4.000 EUR.

Razpisnik: Občina Krško

Rok: Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2015.

Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, Tel: (07) 49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško: http://www.krsko.si/ v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur, na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj