Veljati začenja novela zakona o gospodarskih družbah

Veljati začenja novela zakona o gospodarskih družbah

11. 08. 2015

Objavljeno: STA, 8. 8. 2015, www.sta.si

8. avgusta 2015 je začela veljati novela zakona o gospodarskih družbah, ki med drugim zaostruje pogoje za ustanovitev družbe in otežuje veriženje podjetij z namenom nepoštenih poslovnih praks.

Lastnik podjetja, ki želi ustanoviti novo podjetje, mora po noveli zakona sedaj predložiti dokazilo o plačilu prispevkov za svoje zaposlene za 12 mesecev nazaj, ne le za en mesec, kot je veljalo doslej.

Poleg tega odslej podjetja ne bodo mogli ustanoviti oz. v njem postati družbeniki tisti, ki bodo v treh letih dvakrat dobili globo Inšpektorata RS za delo oz. Finančne uprave RS zvezi s plačilom za delo oz. zaposlovanjem na črno. Prepoved bo veljala tri leta.

Novela ohranja petletno prepoved ustanavljanja novih podjetij za tiste, ki so bili pravnomočno obsojeni na zaporno kazen zaradi gospodarskih prekrškov, dodaja pa šestmesečni rok prepovedi ustanavljanja podjetij tistim, ki so z več kot 50 odstotki udeleženi v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije po insolvenčni zakonodaji.

Med izjeme pri omejitvah ustanavljanja družb so poleg bank in zavarovalnic ter DUTB dodali državo in upravljavce državnega premoženja, SDH, Kad in DSU.

Z novelo naj bi preprečili veriženje podjetij na zalogo in s tem povezano izigravanje upnikov, zaposlenih in države. To naj bi storili tako, da lahko po novem oseba v treh mesecih ustanovi le eno družbo oz. pridobi delež v družbi z omejeno odgovornostjo.

Novela poleg tega izboljšuje še normativno ureditev korporativnega upravljanja v družbah, koncernsko pravo v smeri zaščite manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja kazenske določbe.

Dodajajo se posamezni prekrški, na primer za člane poslovodstva, upravnega odbora in nadzornega sveta. Višina globe bo po novem odvisna od velikosti družbe.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj