Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega prostora Šmartno ob Paki

Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega prostora Šmartno ob Paki

11. 08. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 59, Datum: 7. 8. 2015, Stran: 1494

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni prostor, ki se nahaja v trgovskem centru Šmartno ob Paki, na naslovu: Šmartno ob Paki 84c. Ima urejen dostop po asfaltirani lokalni cesti, urejeni so pločniki za pešce, odtoki meteornih vod in javna razsvetljava. Parkiranje je urejeno na parkirišču pred objektom.

Trgovski objekt je bil zgrajen leta 2008 in je pritlične izvedbe, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 59,68 m2.

Izhodiščna cena (orientacijska vrednost) znaša 50.000,00 EUR. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe.

Razpisnik: Premogovnik Velenje d.d.

Rok: Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 11. 9. 2015, do 12.00 ure.

Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 2.000 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe plača organizatorju.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na e-naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po telefonu: (03) 899-6166.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d.: www.rlv.si/si/1409.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj