Koledar poročanja v avgustu 2015

Koledar poročanja v avgustu 2015

04. 08. 2015

Objavljeno: www.racunovodja.com, 28. 7. 2015, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v avgustu 2015 ne smete zamuditi!

Do 10. 8.

 • Statistika finančnih računov -  samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2015
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2015
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2015

Do 14. 8.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2015

Do 15. 8.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2015
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenimi v mesecu juliju 2015; Do 17. 8. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI

Do 17. 8.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za julij 2015; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • OPSVZ obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za julij 2015
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za julij 2015
 • OPSVL obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za julij 2015
 • Obračun in plačilo požarne takse za julij 2015

Do 18. 8.

 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za julij 2015
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2015

Do 20. 8.

 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2015
 • Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2015
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2015
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2015
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2015
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2015
 • Obrazec DDV-O za julij 2015 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2015 (op. plačilo DDV je 31. 8.)

Do 27. 8.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. 7. (začetek vnosa 20. 8.)

Do 31. 8.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za julij 2015
 • Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za julij 2015
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2015
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2015 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2015
 • Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2014
 • Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2014
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj