Javni razpis - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015

Javni razpis - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015

04. 08. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 31. 7. 2015, Stran: 1429

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti.

Cilja podukrepa:

  • Izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev.
  • Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenec do podpore je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijo.

Mladi kmet je fizična oseba, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva - kmetije.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. Od tega za sklop A 8.400.000 EUR in za sklop B 3.600.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 18. 9. 2015.

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge je poteka od 24. 8. 2015 do vključno 18. 9. 2015 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
  • INFO točke KGZS.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj