Projekt ITSM4SME - Brezplačno usposabljanje za upravljanje na področju informacijske službe za mala in srednja podjetja (MSP) v Sloveniji

Projekt ITSM4SME - Brezplačno usposabljanje za upravljanje na področju informacijske službe za mala in srednja podjetja (MSP) v Sloveniji

28. 07. 2015

Vir in informacije: http://www.itsm4sme.eu/

Zadnja možnost za prijavo! Zainteresirani se še vedno lahko prijavijo na izobraževanje. Usposabljanja so brezplačna.

Evropski projekt ITSM4SME obravnava aktualne izzive, s katerimi se soočajo MSP v Sloveniji. Usposabljanja v okviru projekta ITSM4SME se je udeležilo že več kot 250 sodelujočih iz podonavske regije Evropski projekt se konča septembra 2015, vendar pa se zainteresirani še vedno lahko prijavijo na izobraževanje. Usposabljanja so brezplačna in sofinancirana s strani evropskega programa Leonardo da Vinci.

Projekt ITSM4SME nudi edinstveni sklop dveh usposabljanj Upravljanja z IT storitvami, ki sta posebej prilagojeni specifičnim potrebam majhnih in srednje velikih podjetij v Bolgariji, Romuniji in Sloveniji. Prvo usposabljanje z naslovom “IT – stroškovni dejavnik ali strateška prednost?”ponazarja kakšno korist bi lahko imela mala in srednje velika podjetja z uporabo Upravljanja z IT storitvami (ITSM) in zakaj je uporaba le-tega zelo obetavna. V približno dveh urah razloži kaj so IT storitve in kako lahko podjetja usklajujejo svojo IT strategijo s poslovno strategijo. Modul z resničnimi primeri iz prakse razlaga kako se upravlja z IT storitvami za inovativne poslovne procese in da bi proizvodi dosegli pravo poslovno vrednost. Glavna ciljna skupina tega kratkega usposabljanja so generalni direktorji, IT direktorji, vodje IT oddelkov, menedžerji in vodje projektov.

Drugo usposabljanje z naslovom “Upravljanje z IT storitvami: korak za korakom”pojasnjuje aktualne prakse Upravljanja z IT storitvami (ITSM) za majhna in srednje velika podjetja s tehnološkega vidika. Modularna in poenostavljena metoda upravljanja s storitvami ITSM4SME je predstavljena korak za korakom. Teme v tem delu usposabljanja so storitve IT, upravljanje s storitvami, tehnološke strategije, sistemi in zunanje izvajanje storitev, storitveno in infrastrukturno poslovanje, upravljanje z arhitekturo podjetja in stalno izboljševanje storitev. To usposabljanje je praktične narave, traja le pol dneva in je namenjeno vsem zaposlenim na področju IT – sistemskim razvijalcem, sistemskim operaterjem, projektnim vodjem ter vodjem IT oddelkov.

Nadaljnje informacije o registraciji lahko najdete na spletni strani: www.itsm4sme.eu/training. Na tej strani lahko brezplačno dostopate do novega obsežnega ITSM eLearning usposabljanja. To usposabljanje podrobno obravnava vse relevantne teme v ITSM in vsebuje video predstavitve, veliko praktičnih primerov, samoocenjevanje in posebno modelirano okolje za majhna in srednje velika podjetja.

LEONARDO DA VINCI je program Evropske unije za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Poimenovan je po vsestranskem italijanskem renesančnem geniju in podpira ter dopolnjuje politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja držav udeleženk. Program LEONARDO DA VINCI spodbuja državljanke in državljane Evrope k pridobivanju mednarodnih kompetenc. Po drugi strani pa preko Evropskih modelov prispeva k inovacijam in izboljšavam izobraževalnih sistemov posameznih držav.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj