Na voljo več kot milijon evrov za zaposlovanje mladih doktorjev znanosti

Na voljo več kot milijon evrov za zaposlovanje mladih doktorjev znanosti

21. 07. 2015

Vir in informacije: Data d.o.o., 16. 6. 2015, http://data.si/, Avtor: Anja Grahek

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti« v letu 2015.

Namen javnega razpisa je omogočiti zaposlovanje mladih doktorjev znanosti, ki so po končanem doktorskem usposabljanju zaradi dolgotrajne ekonomske in finančne krize ostali brez možnosti zaposlitve, s ciljem uporabe pridobljenih znanj na področju raziskovalno-razvojnega dela, prenosa znanja v prakso in dviga raziskovalno-razvojnih potencialov.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so bile najkasneje na dan objave razpisa, to je 5. 6. 2015, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.

Razpis omogoča sofinanciranje sredstev za plače in ostalih stroškov dela mladih doktorjev znanosti, ki so opravili zagovor doktorske disertacije v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2015 in so prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Izbrani prijavitelji morajo z mladim doktorjem znanosti skleniti zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 18 mesecev v organizacijski enoti, ki izvaja raziskovalno-inovacijske projekte ali programe.

Okvirna vrednost razpisa je 1,026 milijona EUR.

Javni razpis je odprt do 10. septembra 2015, do 12. ure.

Več o javnem razpisu

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj