Plačilo dijaka/študenta na obvezni praksi

Plačilo dijaka/študenta na obvezni praksi

21. 07. 2015

Objavljeno: Računovodski servis ZEUS, 30. 6. 2015, http://www.racunovodski-servis-zeus.si/, Avtor: Mojca Rovšek

Delodajalci pogosto ne vedo, kakšne so obveznosti podjetja do dijakov ali študentov, ki v podjetju opravljajo obvezno prakso. Najpogosteje plačajo praktikantu tistih minimalnih 172,00 EUR, ne pa tudi zavarovanja ter prispevkov.

Kaj mora torej podjetje narediti / plačati, ko sprejeme dijaka ali študenta na obvezno prakso:

  • Dijaka / študenta je potrebno na podlagi pogodbe, sklenjene s šolo/fakulteto, prijaviti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu (obrazec M12). Redko se zgodi, da dijaka / študenta prijavi v zavarovanje šola, saj je pravilneje, da to osebo prijavi delodajalec).
  • Po prijavi dijaka / študenta v zavarovanje z obrazcem M12 mora delodajalec v času prakse mesečno plačevati ZZZS 4,63 EUR – znesek velja v letu 2015 (prispevek se plača ne glede na to, ali mu je podjetje v tekočem mesecu dodelilo nagrado ali ne).
  • Dijaku / študentu lahko pripada nagrada (odvisno od internih aktov, kolektivnih pogodb). Do višine 172,00 EUR je nagrada neobdavčena, nad tem zneskom se razlika obdavči z dohodnino. Če študent ne opravlja prakse cel mesec, se neobdavčena nagrada 172€ zmanjša, glede na razmerje med številom opravljenih dni obveznega praktičnega dela in številom delovnih dni v mesecu.
  • Od nagrade, ki jo dobi študent mora delodajalec plačati od tega zneska 6,36% prispevka za zdravstvo. Ob izplačilu je potrebno predložiti obrazec REK-1a z oznako dohodka 1020 in obrazec iRek z oznako dohodka 1109.
  • Obvezna praksa je tudi olajšava v davčnem obračunu.
  • Povračila stroškov dijaku / študentu na obvezni praksi se priznajo pod pogoji in v zneskih po uredbi vlade.
  • Letni prispevek 9,64 EUR (za leto 2015) za dijake / študente na obvezni praksi plača šola.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj