Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin kompleks Hotel Oleander Strunjan, Strunjan 17, Portorož

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin kompleks Hotel Oleander Strunjan, Strunjan 17, Portorož

21. 07. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 17. 7. 2015, Stran: 1382

Predmet javnega zbiranja: Predmet prodaje je Hotel Oleander Strunjan se nahaja ob Strunjanskih solinah; Hotelski kompleks (nepremičnine in oprema) in zemljišče ležita na parcelnih številkah, k.o. Portorož: 2631-3098 in 2631-3100/2, v skupni površini 1.640 m2 (zemljišče pod objektom: 390,00 m2 - parc. št. 3098/0, zemljišče 796,00 m2 - parc. št. 3098/0, zemljišče 454,00 m2 - parc. št. 3100/2); Od tega je 140/10000 (26,25 m2) v lasti podjetja Telekom Slovenije d.d. - javna telefonska centrala, ki ni predmet prodaje in ji pripada eno parkirno mesto v pokritem delu parkirišča; neto površina hotela: 1875,50 m2; Izhodiščna cena (orientacijska vrednost) znaša 2.500.000,00 EUR. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje, bremenijo kupca.

Hotel Oleander Strunjan se prodaja brez bremen (t.j. brez hipotek) in brez najemnikov. Skupaj s prevzemom lastništva Hotela Oleander Strunjan kupec prevzema tudi vseh 7 delavcev družbe GOST d.o.o. Velenje, ki so vključeni v izvajanje hotelske in gostinske dejavnosti v Hotelu Oleander Strunjan, ter zaloge blaga, namenjene izvajanju hotelske in gostinske dejavnosti v Hotelu Oleander Strunjan (po stanju na dan pridobitve ponudnikovega lastništva na Hotelu Oleander Strunjan).

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, ki morajo izkazati sposobnost nadaljevanja hotelirstva, podobne turistične dejavnosti oziroma dejavnosti v hotelu Oleander Strunjan, ki omogoča razvoj kompleksa, ter prevzem 7 delavcev podjetja GOST d.o.o. Velenje (priloga v razpisni dokumentaciji).

Razpisnik: Premogovnik Velenje d.d.

Rok: Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 8. 9. 2015 do 12. ure.

Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 50.000,00 EUR.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na e-naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po telefonu: (03) 899-61-66.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., www.rlv.si/si/1341.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj