Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2015

Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2015

21. 07. 2015

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 17. 7. 2015, Stran: 1369

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev, po izteku 12 mesecev, najkasneje do 31. 12. 2016 pa mora prejemnik občini predložiti končno poročilo, v katerem bo poročal o namenski porabi sredstev in o uspešnosti realizacije samozaposlitve.

Tiste fizične osebe, ki so že pridobile sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih, niso upravičene do finančnih sredstev po tem razpisu.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so pred samozaposlitvijo bile prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelne osebe neprekinjeno, vsaj 90 dni neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve. Termin »prijava pri Zavodu pred samozaposlitvijo« pomeni, da se samozaposlitev realizira neposredno iz Zavoda brez vsake prekinitve med odjavo registrirano brezposelne osebe pri Zavodu in registracijo dejavnosti.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina sredstev znaša 212.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Pravočasno prispela prijava je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor do vključno 31. 8. 2015 do 15. ure oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 31. 8. 2015.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno Turk, Tel: 22-01-386, ali pišete na elektronski naslov: helena.turk@maribor.si, z navedbo »razpis za samozaposlitev«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje.

Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor: www.maribor.si, rubrika »Razpisi in javne objave«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj