Koledar poročanja za mesec julij 2015

Koledar poročanja za mesec julij 2015

03. 07. 2015

Objavljeno: www.racunovodja.com, 29. 6. 2015, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v juliju 2015 ne smete zamuditi!

Do 10. 7.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2015 in trimesečno obdobje april – junij 2015
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2015 in trimesečno obdobje april – junij 2015
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za junij 2015; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od januarja 2015 do junija 2015

Do 15. 7.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2015
 • OPSVZ - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za junij 2015
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in ZZ za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za junij 2015
 • OPSVL - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za junij 2015
 • Obračun in plačilo požarne takse za junij 2015
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juniju 2015
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu juniju 2015
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od april do junij 2015
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od april do junij 2015

Do 20. 7.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2015
 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij 2015
 • Obrazec SN11- T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2015
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2015
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2015
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za junij 2015
 • Obrazec EMBALAŽA - OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje april do junij 2015
 • Obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje januar do junij 2015
 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za junij 2015
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2015
 • Obrazec DDV-O za junij 2015 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2015 (op. plačilo DDV je 31.7.)

Do 23. 7.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. junija (začetek vnosa 16.7.)

31. 7.

 • Rok za doplačilo oz. vračilo dohodnine za leto 2014 za informativne izračune z dne 31.5. 2015, če ugovor ni bil vložen
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2015 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2015
 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za junij 2015 in za obdobje april do junij 2015
 • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za junij 2015
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za junij 2015
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje april do junij 2015
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje januar do junij 2015
 • Obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juniju 2015 izplačani samostojno
 • Obračun davka na finančne storitve za junij 2015
 • Vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance, ki do 15. junija 2015 niso prejeli informativnega izračuna za leto 2014 razen posameznih skupin zavezancev
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj